Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Cel i zakres procedur

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych https://maxgardenkloczew.pl/ . Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

2. Właściciel procesu

MaxGarden Paweł Górski jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: sklep@maxgardenkloczew.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania w podpunkt 6 Załącznik nr 1.

3. Odpowiedzialność

MaxGarden Paweł Górski odpowiada za:
- kontrolę jakości realizowanych usług,
- analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
- przyjęcie reklamacji,
- rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji.
- przebieg procesu ustalonego z klientem,
- kontakt z klientem i uzgodnienie w sprawie rekompensaty,
- zamknięcie procesu reklamacyjnego.

4. Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony maxgardenkloczew.pl i wypełnionym przez klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep@maxgardenkloczew.pl).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a). Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy
b). Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Wysłanie towaru przez kupującego do siedziby firmy (adres poniżej) i analiza reklamowanej części
a). Akceptacja reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
b). Nieuznanie reklamacji
5. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
a). Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
6. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty
7. Zamknięcie procesu reklamacji

5. Terminy

1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zakupionych części w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od kupującego informacji o powstałej nieprawidłowości.

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

 

7. Przesyłki z reklamowanym towarem proszę kierować na adres:

MaxGarden Paweł Górski
08-550 Kłoczew ul. Żródlana 3

8. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku:

Gwarancji nie podlegają części uszkodzone wskutek niewłaściwej eksploatacji lub powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub ingerencji wewnątrz sprzętu przez osoby nieuprawnione, wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej niewłaściwego przechowywania. W takich przypadkach ostateczności ekspertyzy z orzeczeniem winy użytkownika sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami.

Podstawa Prawna Kodeks Cywilny Dz.U.2019.0.1145 t.j. , Dział II Artykuły 551-600
Prawo rękojmi na części zamienne wynosi 1 rok .
Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi wygasają automatycznie w przypadku gdy: produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, rękojmi nie podlegają materiały eksploatacyjne urządzeń tj. filtry ,świece , elementy elektryczne , linki , noże , uchwyty noży , tarcze tnące , głowice , rozruszniki za wyjątkiem wady materiałowej

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl